BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Onze Werkwijze & Filosofie

Werkwijze

Elke opdracht begint bij ons met een goede discussie over de exacte vraagstelling. Deze vraagstelling willen wij zo concreet mogelijk maken. Resultaat hiervan is, dat de uitvoering ook zo gericht mogelijk is. Wij houden van bondige rapportages met veel verhelderend en goed kaartmateriaal.

Het uiteindelijke doel van elk advies en elk rapport is om samen met de betrokken partijen een verbetering van de ruimtelijk economische structuur in een gebied tot stand te brengen en/of betrokkenen beter en professioneler (samen) te laten functioneren binnen die structuur. Afhankelijk van het ambitieniveau van de opdrachtgever dienen op basis van onze adviezen op een eenvoudige wijze realistische en uitvoerbare plannen opgesteld te kunnen worden.

Naast het kiezen voor pragmatisch en resultaatgericht werken, kiezen wij duidelijk voor een persoonlijke benadering. In alle gevallen zullen wijzelf direct de gesprekspartner zijn en worden de projecten onder onze verantwoordelijkheid door onszelf of door derden uitgevoerd. Daarnaast staan wij garant voor een uitstekende lokale kennis.

 

Filosofie

De werkwijze van BRDG Advies is gebaseerd op een heldere filosofie. Deze wordt gekenmerkt door:

  • Persoonlijke benadering
  • Hechte samenwerking met opdrachtgever
  • Creativiteit en vooruitstrevendheid
  • Doen wat je belooft
  • Open communicatie en samen met betrokkenen
  • Benen op de grond: geen luchtkastelen

Van ons krijgt u heldere en duidelijke adviezen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat onze adviezen praktisch uitvoerbaar en haalbaar zijn.