BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Visieontwikkeling

Visieontwikkeling

De kracht van een gebied, van dorp tot stadscentrum, wordt steeds meer bepaald door een duidelijke integrale visie op de verschillende functies in het gebied. Met een heldere visie kan een gebied zich naar onze mening onderscheiden en zich met een eigen karakter profileren.

Wij bieden meerdere adviezen aan, die stuk voor stuk een helder, realistisch en uitvoerbaar resultaat opleveren. U kunt kiezen uit:

  • een integrale ruimtelijk economische visie
  • een specifieke visieontwikkeling op winkel- en themacentra
  • een detailhandelsstructuurvisie
  • een visieontwikkeling op grootschalige detailhandel
  • een visieontwikkeling op horeca en/of leisure
  • een visie op winkelleegstand

Een recente visieontwikkeling is de visie op winkelleegstand. Vooral sinds de economische recessie zijn intrede heeft gedaan in Nederland is de winkelleegstand in het land fors toegenomen. Mede als gevolg van de bevolkingskrimp levert dit in bepaalde delen van het land, waaronder Noord-Nederland, Limburg en Zeeland aanzienlijke problemen op. Wij brengen de leegstand in beeld, onderzoeken de eigendomsposities en de bestemming van de panden en ontwikkelen een toekomstplan, waarin concreet staat aangegeven hoe hiermee om te gaan. Ook bij het daarop volgende proces van herinvulling of herbestemming van panden kunnen wij een rol spelen. Wij wijzen u hiervoor ook graag op de stimulerings- en verplaatsingsregeling die u kunt vinden bij Procesmanagement.

 

U kunt natuurlijk ook gewoon contact met ons opnemen om meer informatie over een bepaald onderwerp te krijgen.