BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Projectmanagement

Projectmanagement

De basis voor goed projectmanagement wordt gelegd door een goede projectvoorbereiding. Het opstellen van een concreet projectplan vormt het fundament van een project. Binnen het projectplan worden in nauw overleg met de opdrachtgever de doelstelling, het ambitieniveau, het gewenste resultaat, de risicofactoren, het projectkader, de financiën en de projectplanning zo helder mogelijk omschreven.

Pas na goedkeuring van het projectplan door de opdrachtgever wordt gestart met de projectuitvoering. Met behulp van een logische fasering, met tussentijdse beslismomenten, wordt de projectuitvoering van start tot afronding door ons op een professionele manier begeleid.

Op uw verzoek kunnen wij zowel uitvoering geven aan integraal projectmanagement als verantwoordelijk zijn voor projectonderdelen. Ook interim projectmanagement behoort tot de mogelijkheden.