BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Project Zoutkamp: horeca
Zoutkamp: horeca

In opdracht van de gemeente De Marne is onderzocht in hoeverre er ruimte in de markt aanwezig is voor het toevoegen van horeca-aanbod in een bepaalde subbranche. Hiertoe is per deelsector van de horeca het aanbod in beeld gebracht. Vervolgens zijn berekeningen gemaakt en is een kwalitatieve analyse uitgevoerd, waarna een gefundeerd advies gegeven kon worden.