BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Project Winschoten: detailhandels- en parkeermonitor
Winschoten: detailhandels- en parkeermonitor

In opdracht van de gemeente Oldambt zijn in het centrumgebied van Winschoten bezoekers ondervraagd over hun bezoekmotieven aan Winschoten. Door dit op verschillende momenten uit te voeren kan in kaart gebracht worden hoe dit zich verder ontwikkelt. Tevens is tijdens dit onderzoek een parkeerdrukmeting uitgevoerd op alle parkeerterreinen in en rondom het centrumgebied. In beide onderzoeken is onderscheid aangebracht tussen de Nederlandse en de Duitse bezoekers.