BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Project Heerenveen: structuurvisie
Heerenveen: structuurvisie

Voor het centrumgebied van Heerenveen worden diverse grootschalige projecten ontwikkeld, waarbij vastgoedpartijen, de gemeente en de woningbouwcorporatie zijn betrokken. Een onderdeel van de centrumplannen is de vergroting en de verplaatsing van de supermarkten in het centrum. In opdracht van de gemeente adviseren wij over de positie van de detailhandel en de horeca binnen het totale proces. Ook voor de winkelvoorzieningen in de wijken bestaan ontwikkelinitiatieven. Dit is mede aanleiding geweest om voor geheel Heerenveen een detailhandelsvisie voor de food-sector op te stellen.