BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Project Heerenveen Molenplein: doorrekening economische effecten
Heerenveen Molenplein: doorrekening economische effecten

De gemeente Heerenveen is in samenwerking met een aantal marktpartijen bezig het Molenplein te herontwikkelen. Onderdeel van het plan is de bouw van een aantal appartementen, alsmede de herplaatsing van een supermarkt. Tevens zal er een parkeergarage komen, ter compensatie van de huidige parkeerplaatsen op het maaiveld. De economische effecten van het project hebben we doorgerekend.