BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Project Heerenveen: beleidsvisie Perifere Detailhandel
Heerenveen: beleidsvisie Perifere Detailhandel

In opdracht van de gemeente Heerenveen hebben wij een perifere detailhandelsnota (PDV-nota) opgesteld. Heerenveen is een gemeente waar veel ontwikkelingen gaande zijn, onder andere langs de A-7 en de A-32. Bovendien bestaan voor het centrumgebied en de randzone van het centrum diverse nieuwe initiatieven, zoals Sportstad Heerenveen. Om alles in goede banen te leiden is het voor een gemeente van groot belang om het beleid inzake perifere detailhandel goed te formuleren. Dit beleidskader kan vervolgens als sturingsinstrument gebruikt  worden bij allerlei ontwikkelingen. Ongewenste ontwikkelingen kunnen worden  tegengegaan, terwijl gewenste ontwikkelingen juist de ruimte krijgen. Per afzonderlijk bedrijventerrein en voor enkele andere specifieke locaties hebben wij aangegeven hoe met detailhandel omgegaan kan worden.