BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Project Haren: update Distributie Planologisch Onderzoek
Haren: update Distributie Planologisch Onderzoek

De economische recessie geeft aanleiding om het detailhandelsbeleid en de geplande uitbreiding van het winkelareaal nog eens kritisch te onderzoeken, in opdracht van de gemeente Haren. Door mogelijke nieuwbouw in het centrumgebied ontstaat een compact centrum, waarbij het ruimtelijk gezien mogelijk wordt om eventueel een supermarkt dichter naar het centrum te verhuizen. Hierdoor kan elders een knelpunt worden opgelost.