BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Project Grou: actualisatie detailhandelsbeleid
Grou: actualisatie detailhandelsbeleid

In opdracht van de gemeente Boarnsterhiem is het aanbod aan detailhandel in Grou onderzocht. Vooral de structuur van het aanbod in dit watersportdorp en een mogelijke nieuwe locatie zijn hierbij nader onderzocht.