BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Project Eelde: ontwikkeling centrumplan
Eelde: ontwikkeling centrumplan

In het verleden zijn in Eelde diverse plannen ontwikkeld voor een herstructurering van het centrumgebied. Om diverse redenen zijn deze plannen niet tot ontwikkeling gekomen. Vooral de lastige eigendomstructuur speelde hierin een niet onbelangrijke rol. In opdracht van de gemeente hebben wij eerst onderzocht waar de knelpunten voor een toekomstig ontwikkelplan lagen. Vervolgens is een aanvang genomen met de opzet van een realistisch nieuwbouwplan voor het centrumgebied. Hierbij zijn diverse partijen betrokken, zoals vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, de woningbouwcorporatie, ondernemers en de gemeente. Mede door deze procesmatige aanpak, waarbij zoveel mogelijk partijen gehoord en zo nodig betrokken worden, zijn inmiddels de eerste stappen voor daadwerkelijke realisatie gezet.