BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Project Centrummanagement Coevorden

In opdracht van de Stichting Centrummanagement Coevorden hebben wij twee jaar lang de rol van centrummanager uitgevoerd. In deze periode hebben wij onder andere een BIZ ingevoerd, is er gewerkt aan herstructurering en vastgoedtransformatie in het centrum via door ons opgesteld subsidieregelingen en is er gewerkt aan marketing, ondernemerschap, aankleding en positionering. Dit alles in nauwe samenwerking met gemeente, ondernemers en andere betrokkenen in de binnenstad