Broekhuis Rijs & De Gier Advisering

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Procesmanagement

Procesmanagement

Projecten zijn de afgelopen jaren steeds complexer geworden; eenvoudige projecten bestaan tegenwoordig bijna niet meer. In een bepaald plangebied is vaak een combinatie van functies vertegenwoordigd. Zo wordt er gewerkt, gewinkeld, gewoond, naar school gegaan, naar de dokter, naar de sporthal, of naar de horeca.

Eigenaren van onroerend goed, gebruikers, bewoners, ontwikkelaars, gemeenten en andere overheden hebben vaak zeer uiteenlopende belangen en wensen. Bovendien grijpen projecten steeds vaker diep in op de omgeving. Een goede afstemming en procesregie is hierbij een eerste vereiste. Hierin kan procesmanagement een belangrijke rol vervullen.

Enkele belangrijke ontwikkelingen in het procesmanagement zijn de ontwikkeling van de stimulerings- en verplaatsingsregeling en de e-commerce op maat voor ondernemers en/of overheid.

In opdracht van diverse gemeenten hebben we een stimulerings- en verplaatsingsregelingopgesteld, per gemeente uniek. Het doel van een dergelijke regeling is om het centrum van een kern te versterken door relocatie van winkels naar het hart van het winkelgebied en door te werken aan gevelverbetering. Een indirect doel hierbij kan zijn het bevorderen van wonen boven winkels. Bij de relocatie van een winkelpand wordt de bestemming van het pand gewijzigd naar de meest passende functie, in overleg met de eigenaar. Voor deze activiteiten kunnen ondernemers en pandeigenaren onder bepaalde voorwaarden subsidie krijgen van de overheid. In meerdere gemeenten hebben wij stimuleringsregelingen ontworpen en met succes laten functioneren.

E-commerce op maat voor ondernemers en/of overheid. Het is tegenwoordig ondenkbaar dat ondernemers zich niet presenteren op de digitale snelweg. Toch is dat in veel situaties wel het geval, maar niet door onwil. Voor veel ondernemers is het lastig om de route te vinden naar het juiste product. Ook weet men vaak niet waar men moet beginnen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door op eenvoudige wijze via een stappenplan de verschillende mogelijkheden te laten zien. De kosten liggen niet altijd zo hoog als een ondernemer vaak denkt. Ook is het mogelijk om een hele straat, een winkelcentrum of een stads/dorpscentrum via de website onder de aandacht te brengen bij (potentiële) bezoekers. Hierin liggen ook mogelijkheden voor samenwerkling met de overheid. Op basis van concrete praktijkervaring kunnen wij u hierover informeren en adviseren.

Bij procesmanagement maken wij onderscheid tussen: