BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Winkeliersvereniging Martenshoek
Hoogezand-Sappermeer: SWOT-analyse

Het winkelgebied Martenshoek heeft een eigen positie binnen de detailhandelsstructuur van Hoogezand. De laatste jaren is er fors geïnvesteerd in panden en openbare ruimte van Martenshoek. In opdracht van de Winkeliersvereniging Martenshoek hebben wij een sterkte-zwakte analyse van het winkelgebied verricht. Naast deze analyse hebben wij de kansen en bedreigingen geschetst met specifiek aandacht voor de branchering en de nog aanwezige leegstand.