BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Giesbers Ontwikkeling
Dieren: ontwikkeling visie op de winkelstructuur

De kern Dieren ligt tussen de Veluwe en de IJssel. Het winkelgebied ligt centraal in de plaats, rondom de Wilhelminaweg en het Callunaplein. In opdracht van een ontwikkelaar / vastgoedeigenaar hebben wij gekeken naar een mogelijke toekomstige structuur van het winkelgebied. Diverse huidige ondernemers beschikken over te weinig ruimte om goed te kunnen (blijven) functioneren. Dit geldt vooral voor de supermarkten, die als motor van het winkelgebied gezien moeten worden. Uitbreiding ter plekke is veelal niet mogelijk, terwijl daarbij het parkeren niet optimaal ingevuld kan worden. Rekening houdend met de plannen van de gemeente (zoals een Centrale As door de plaats) hebben wij onderzoek verricht naar uitbreidingslocaties, waarbij de winkelstructuur van de plaats verder versterkt kan worden.