BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Zuidhorn
Zuidhorn: procesmanagement centrumplannen

De gemeente Zuidhorn wenst de positie van de hoofdkern Zuidhorn functioneel fors te versterken. Op basis van een heldere beleidsvisie werken wij als verantwoordelijk procesmanager aan de uitvoering van de beleidsvisie. Naast de realisatie van nieuwe ontwikkelingsprojecten met winkels, woningen en culturele voorzieningen gaat het ook om de aanpak van de totale openbare ruimte.

 

 

Grijpskerk: ISV

Voor de kern Grijpskerk hebben wij, in opdracht van de gemeente Zuidhorn, een integrale aanvraag voor ISV-middelen opgesteld. Hiervoor hebben wij de ruimtelijke plannen voor de kern Grijpskerk geanalyseerd en de private en publieke investeringen op een rij gezet. In overleg met de provincie is vervolgens een projectaanvraag opgesteld. Inmiddels heeft de gemeente Zuidhorn de aanvraag voor de ingrepen in Grijpskerk gehonoreerd gezien.