BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Winsum
Winsum: actualisatie detailhandelsbeleid

In opdracht van de gemeente Winsum hebben wij een actualisatie verricht van het bestaande detailhandelsbeleid. Naast een actuele berekening van de distributieve marktruimte zijn wij vooral ingegaan op de kwalitatieve mogelijkheden ter verbetering van het centrum van Winsum. Hierbij is aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingslocaties, branchering, bereikbaarheid en parkeren, en profilering van het centrum. De aanbevelingen hebben wij vervolgens vertaald in concrete projecten  waarmee de gemeente en de overige betrokken partijen ( waaronder vastgoedeigenaren en ondernemers) aan de slag kunnen.