BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Stadskanaal
Musselkanaal: management centrumproject

De voorzieningen in de kern Musselkanaal hebben een functie voor de kern zelf en voor de regio. Na het opstellen van een detailhandelsvisie heeft de gemeente Stadskanaal ons gevraagd om de visie door middel van concrete projecten uit te voeren. Inmiddels is de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum uitgevoerd. Voor het Willem Diemerplein zijn, in opdracht van de gemeente en de woningbouwcorporatie Wooncom, de plannen voor de eerste fase afgerond. Deze eerste fase omvat de sloop en verplaatsing van de bibliotheek, het sociaal-cultureel centrum, een supermarkt, overige commerciële ruimte en huurappartementen. Daarnaast is ook aandacht besteed aan een locatie voor geneeskundigen onder een dak (g.o.e.d.), aan een appartementenbouw, en aan de mogelijke herontwikkeling van commercieel onroerend goed. Deze onderdelen vormen de mogelijke tweede fase van de herontwikkeling.