BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Oldambt
Winschoten: actualisatie detailhandels- en horecabeleid

In opdracht van de gemeente Oldambt is een actualisatie uitgevoerd van het detailhandels- en horecabeleid. Het centrumgebied van Winschoten is in verschillende deelgebieden opgesplitst, waarbij specifieke aandacht is besteed aan de leegstand. Een SWOT-analyse maakt deel uit van de analyse. In deze rapportage zijn tevens realistische plannen voor de nabije toekomst aangegeven ter verdere versterking van het huidige aanbod.

Winschoten: detailhandels- en parkeermonitor

In opdracht van de gemeente Oldambt zijn in het centrumgebied van Winschoten bezoekers ondervraagd over hun bezoekmotieven aan Winschoten. Door dit op verschillende momenten uit te voeren kan in kaart gebracht worden hoe dit zich verder ontwikkelt. Tevens is tijdens dit onderzoek een parkeerdrukmeting uitgevoerd op alle parkeerterreinen in en rondom het centrumgebied. In beide onderzoeken is onderscheid aangebracht tussen de Nederlandse en de Duitse bezoekers.