BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden: visie op de detailhandelsstructuur voor supermarkten

In opdracht van een supermarktorganisatie hebben wij de detailhandelsstructuur voor de food-sector van Leeuwarden aan een kritische blik onderworpen. In eerste instantie is gekeken naar de huidige supermarktstructuur. Vervolgens is onderzocht waar op termijn nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen mogelijk en gewenst zijn, mede met het oog op nieuwbouw. De belangrijkste woningbouw zal de komende jaren aan de zuidkant van Leeuwarden plaatsvinden, in de wijk Zuidlanden. In de visie is aangegeven waar de beste locaties liggen voor de realisatie van een grootschalige supermarkt, en welke gevolgen de komst van een grote supermarkt heeft voor de bestaande detailhandelstructuur.