BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen
Hoogeveen: passantenenquête

Over de huidige locatie van de markt in de Hoofdstraat te Hoogeveen is de nodige discussie gaande. Ook over de toegevoegde waarde van de markt voor het centrum lopen de meningen uiteen. In opdracht van het projectbureau van de gemeente Hoogeveen hebben wij een uitgebreide passantenenquête verricht. De uitkomsten van de enquête worden door de gemeente betrokken bij de verdere planvorming voor het centrum van Hoogeveen.