BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Groningen
Groningen-centrum: toekomstvisie

De gemeente Groningen bezint zich op de toekomst van haar binnenstad. In opdracht van de gemeente hebben wij de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de detailhandel benoemd. Hierbij is door ons ingezoomd op demografische veranderingen, consumententrends, ontwikkelingen in het retail-aanbod en trends in vastgoed. Op basis van al deze trends en ontwikkelingen hebben wij de kansen en bedreigingen voor de Groninger binnenstad omschreven.

 

Hoogkerk: second opinion

Op verzoek van de gemeente Groningen hebben wij een second opinion uitgevoerd naar de detailhandelssituatie in de kern Hoogkerk. Hierbij is zowel de distributieplanologische ruimte als de ruimtelijke structuur van een oordeel voorzien.

 

Groningen: detailhandelsmonitor

In opdracht van de gemeente Groningen voeren we 4x per jaar een onderzoek uit naar het bezoekersprofiel, de beleving en het gedrag van bezoekers aan de binnenstad. Doordat de enquetes elk kwartaal worden gehouden kan aan de hand van de monitor gevolgd worden hoe de ontwikkeling is van de verschillende aspecten.

Groningen Reitdiephaven: brancheringsonderzoek

In de jongste uitbreidingswijk van de stad Groningen is een wijkwinkelcentrum aan de haven gerealiseerd. Sinds enige tijd is er sprake van leegstand, met name door het vertrek van een grote watersportwinkel. In opdracht van de gemeente Groningen is aan de hand van bepaling van het marktgebied van de wijk onderzoek verricht naar mogelijk interessante branches voor het winkelcentrum in de toekomst, rekening houdend met het toekomstige inwonertal van de wijk.