BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente De Wolden
Zuidwolde: procesmanagement centrumplan

De kern Zuidwolde staat al enige jaren stil in de ontwikkeling van haar centrumfunctie. Hoewel er wel private initiatieven zijn, komen deze moeizaam van de grond. Op basis van een detailhandelsstructuurvisie van DTB voor de gemeente De Wolden geven wij als gemeentelijk projectleider nu invulling aan het toekomstige centrum van Zuidwolde. In overleg met private partijen, ontwikkelende partijen, supermarktorganisaties en overige detaillisten worden op dit moment concrete projecten in het centrum uitgewerkt en vormgegeven.