BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente De Ronde Venen
Mijdrecht: advisering aangaande de winkelstructuur
De gemeente De Ronde Venen krijgt regelmatig verzoeken voor nieuwvestiging of uitbreiding van winkels c.q. supermarkten. Zij wil waarborgen dat deze activiteiten niet ten koste gaan van de totale structuur in de kernen. Hiertoe hebben we specifiek voor de kern Mijdrecht advies gegeven, waarvan een rondleiding in het centrum van Mijdrecht deel heeft uitgemaakt.