BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Dantumadeel
Zwaagwesteinde: onderzoek en procesmanagement centrumontwikkeling

In opdracht van de gemeente Dantumadeel hebben wij een toekomstvisie opgesteld voor het gehele centrum van de kern Zwaagwesteinde. In de brede centrumontwikkeling is onder andere een visie ontwikkeld op detailhandel, sport, medische voorzieningen, de brede school, sociaal culturele voorzieningen, bedrijventerreinontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte. Parallel met de ontwikkelingsvisie is de haalbaarheid in beeld gebracht. In opdracht van de gemeente voeren wij nu als intermediair de procesregie tussen de gemeente, de woningstichting, ontwikkelende partijen, de provincie en diverse private partijen.