BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Appingedam
Appingedam: actualisatie detailhandelsbeleid
Aan de hand van een distributieplanologisch onderzoek (mede vanwege de krimp in Oost-Groningen) en ruimtelijke analyses zijn de ontwikkelingskansen voor het centrumgebied van Appingedam in kaart gebracht en vertaald in concrete projecten. De wensen van de ondernemers zijn in beeld gebracht en nadrukkelijk in de projecten meegenomen. Verder is aandacht besteed aan de vastgoedstructuur en aan het in te zetten instrumentarium door met name de gemeente. Enkele resultaten zijn de verplaatsing van winkels naar het centrumgebied, de herinrichting en de herontwikkeling van leegstaand vastgoed.