BRDG Advies

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Opdrachtgever Gemeente Ameland
Ameland

In opdracht van de gemeente Ameland hebben wij een detailhandelsstructuurvisie voor het eiland opgesteld. Omdat de situatie op een toeristisch eiland nogal verschilt van die op het vasteland hebben wij een uitgebreide consumentenenquête verricht onder zowel bewoners als toeristen. Op basis van onder andere de uitkomsten van dit onderzoek hebben wij voor het eiland totaal, en voor de kernen afzonderlijk, een heldere visie voor de gewenste detailhandelsstructuur opgesteld.