Broekhuis Rijs & De Gier Advisering

Ruimtelijk Economisch Advies & Procesmanagement

Home Centrummanagement

Centrummanagement

Ieder centrum is voortdurend in beweging. Ook concurrerende centra staan niet stil. In steeds meer plaatsen beschouwt men het centrumgebied als een product. Een professioneel management hoort daarbij. Ons bureau heeft een specifieke werkwijze ontwikkeld waarbij het resultaat voorop staat. Op basis van een slanke projectorganisatie wordt projectmatig gewerkt aan de optimalisering van centra. Door deze werkwijze wordt centrummanagement ook in kleinere plaatsen haalbaar. Ook hier ligt de basis in een met alle partijen besproken projectplan.

Begeleiding Ondernemersfonds/Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

In steeds meer winkelgebieden hebben ondernemers, eventueel samen met vastgoedeigenaren, de behoefte aan een professionele en integrale aanpak voor hun gebied, waarbij met gezamenlijke financiële middelen aan een helder meerjarenplan gewerkt wordt. Feitelijk dient het centrum te worden gerund als één bedrijf. Bij deze ambitie is een helder plan met bijbehorend ondernemersfonds, bijvoorbeeld in de vorm van een ondernemersfonds of het wettelijke instrument BIZ, onmisbaar. Wij kennen het voorbereidingsproces voor introductie van een BIZ door en door en begeleiden initiatiefnemers van begin tot eind.